Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Strategi & företagsbyggande

Publicerad 2016-02-10

Gör avveckling till en del av din strategi

De flesta företag nämner inte något om avveckling i sina affärsplaner och strategier. Extra tydligt är det nog i entreprenörsföretag som drivs betydligt mer av utveckling än av avveckling. Dock borde fler entreprenörer ställa sig frågan: Vilka kunder, medarbetare, leverantörer, tjänster, strukturer och system borde vi avveckla nästa år?

I takt med att en verksamhet växer, så ökar inte bara antalet medarbetare och kunder, utan även leverantörer, samarbetspartners, system, strukturer och policys. De flesta av dessa ”nytillskott” är säkert övervägande positiva, annars skulle man förmodligen inte valt att ta in dem i företaget. Problemet är dock att i snabbväxande organisationer blir väldigt mycket också snabbt obsolet. Många av de medarbetare, kunder, system, strukturer osv som var helt rätt i den fas som företaget befann sig i för tre år sedan, kanske inte är lika rätt idag. Entreprenörer är ofta dåliga på att stanna upp och reflektera över vad som skapar värde och inte skapar värde av det som redan finns i företaget här och nu. Fokus ligger istället på framtiden, på att bygga till ytterligare ett par våningar på huset snarare än se över vilka renoveringsbehov som finns i den befintliga byggnaden. Problemet med det är att det blir både alltmer tungrott och alltmer riskabelt att fortsätta att bygga vidare om man inte har ordentlig kontroll på den befintliga organisationen. Det går mycket enklare och blir ofta betydligt mer lustfyllt att gå vidare på entreprenörsresan om man inte bär med sig onödigt tunga ryggsäckar.

Min lösning på detta är att aktivt bygga in avveckling som en naturlig del av det strategiska arbetet. Exakt hur detta görs beror på hur man jobbar med affärsplaner och strategiska frågor. Oavsett om man har en nedskriven affärsplan, regelbundna styrelsemöten, strategiworkshops eller någon annan form av mer löst sammansatt forum för den strategiska utvecklingen, så är mitt råd att alltid ha en rubrik som heter ”Nästa års avvecklingar”. Detta kan göras på två sätt. Det första är att diskutera avveckling samtidigt med utveckling och då säkerställa att man under varje underrubrik, ämne, funktion (t ex kunder, medarbetare, samarbetspartners, tjänster, produkter, projekt, system, strukturer, policies och möten) får med punkten avveckling. Det andra alternativet är att bryta ut punkten avveckling och diskutera den separat och då ta upp alla delar av organisationen.

För lite större företag kan avveckling även handla om avyttra hela affärsområden eller dotterbolag, men principen är densamma. Att se på avveckling som en naturlig del av företagets utveckling och inkludera det i affärsplaner och strategier.

För den som vill läsa mer om detta, kan jag rekommendera en utmärkt artikel i Harvard Business Review. Här ligger fokus dock på lite större företag.

https://hbr.org/2002/05/divestiture-strategys-missing-link

Tillbaka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + 10 =