Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

DU måste SJÄLV ha koll på ekonomin

Publicerad 2016-06-14

Som ägare, styrelse och VD får du aldrig lita på att någon annan har koll på ekonomin. I dessa roller fattar du avgörande strategiska beslut och därför har du en skyldighet att förstå de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna fullt ut. Jag har tyvärr själv fått inse den hårda vägen vad det innebär att slarva med den skyldigheten. Jag har de senaste åren varit involverad i ett drygt tiotal företag som ägare, styrelseledamot och/eller VD. Jag anser själv att ekonomisk kunskap är en av mina största styrkor som entreprenör och investerare, i synnerhet den del av ekonomin som är direkt kopplad till verksamheten, t e x budget, prognoser, prissättning, lönsam...Mer

Dela inlägg:

Välj det som ger energi – tänk att du är Zlatan

Publicerad 2016-05-31

De flesta entreprenörer är energispelare. Man har ofta nått sin framgång genom att agera tidigare, snabbare och mer kraftfullt än omgivningen. Entreprenörer drivs av energi, motivation, och tävlingsinstinkt. Duktiga tjänstemän uppvisar snarare egenskaper som tålamod och konsekvens, vilket ofta gör det lite enklare att prioritera arbetsuppgifter utifrån vad som är rätt här och nu. En entreprenör tenderar att känna sig inlåst av att tvingas göra den typ av ”logiska prioriteringar”, en entreprenör vill hellre göra ”känslomässiga prioriteringar”. Jag har sett så många entreprenörer som tappat både glädje och motivation i takt med att deras växande företag...Mer

Dela inlägg:

Lönsamma företag tjänar pengar på allt de gör

Publicerad 2016-05-16

De mest lönsamma företagen är nästan alltid de som tjänar pengar på allt de gör. De flesta företag tjänar dock bara pengar på delar av verksamheten. Resten går med förlust - ofta utan att ledningen ens vet om det. Läs om varför och hur du kan undvika detta. Varför tjänar man inte pengar på alla delar av företaget:

  • Man saknar en detaljerad ekonomisk uppföljning som visar vad man tjänar pengar på och vad man förlorar pengar på.
  • Man har en felaktig ekonomisk uppföljning så att man tror att man tjänar pengar på något som man egentligen förlorar pengar på. Det beror ofta på felaktiga fördelningsnycklar av gemensamma kos...Mer

Dela inlägg:

Se upp för en svag budget – resultatet blir ofta ännu sämre

Publicerad 2016-04-26

Så här års börjar de första signalerna komma på att man ”kanske inte når budget”. Det är nästan alltid de svaga budgetarna som spricker först. Därför bör ägare, styrelser och långivare se upp riktigt ordentligt när VD presenterar en budget med ett 0-resultat. Då dröjer det sällan många månader förrän krisen är ett faktum. Jag har själv vid några tillfällen lagt fram en 0-budget för en styrelse och ännu fler gånger tvingats vara med och klubba igenom en 0-budget som någon annan VD har lagt fram. Nästan alla gånger har året slutat med ett ordentligt minus. Det finns faktiskt en ganska enkel förklaring till att det blir så och utifrån den kan man lär...Mer

Dela inlägg: