Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Därför ska ditt företag ha ett ägardirektiv - så gör du

Publicerad 2017-05-17

Ett tydligt ägardirektiv är en förutsättning för en fungerande styrelse, ett bra strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag. Om du som ägare inte vet vad du vill med företaget eller inte är ense med övriga delägare om detta, så kan både strategiarbetet och många dagliga beslut bli onödigt komplicerat. I värsta fall leder det till konflikter mellan ägarna eller mellan ägare och ledning som allvarligt kan skada bolaget. Vad är ett ägardirektiv och vad skiljer det från ett aktieägaravtal? Ett ägardirektiv är ett kort skriftligt dokument (ca 1 sida) där ägarna gemensamt beskriver vad de långsiktigt vill med företaget. Må...Mer

Dela inlägg:

Prisdifferentiering höjer vinsten – 6 konkreta tips

Publicerad 2016-11-21

Dina kunder har förmodligen olika betalningsvilja för dina produkter. Frågan är hur duktig du är att utnyttja detta genom att ta olika betalt för i princip samma vara/tjänst. Framgångsrika företag har ofta en välutvecklad prisstrategi som inkluderar en genomtänkt prisdifferentiering där i grunden samma produkter prissätts olika beroende på betalningsviljan hos de olika målgrupperna eller t o m enskilda kunderna. Maskindiskmedel är en bra produkt för att beskriva fenomenet prisdifferentiering och hur man som företag kan använda sig av det för att öka lönsamheten. De stora varumärkena säljer ofta ett par olika varianter på tabletter där den ena modellen är ”Supe...Mer

Dela inlägg:

Vad är rimligt styrelsearvode i mindre och medelstora företag

Publicerad 2016-10-11

Det är svårt att få ett exakt svar på den frågan, men utifrån mina egna erfarenheter och det (lilla) som har skrivits om storleken på styrelsearvoden så kan jag ge en ganska bra bild över vad som är rimliga styrelsearvoden i entreprenörsföretag och vilka faktorer som är avgörande. När man söker på nätet, så hittar man mest diskussioner om styrelsearvoden i bostadsrättsföreningar, en nog så intrikat fråga, men knappast något som hjälper en entreprenör att hamna rätt i diskussionen med potentiella styrelseledamöter. Det mest konkreta råd man hittar rörande styrelsearvoden i mindre företag är nog 1-2 basbelopp (i vissa fall kan man se 1-3 basbelopp) och dubbel...Mer

Dela inlägg:

Du ska alltid prioritera att göra vinst

Publicerad 2016-09-27

Visst finns det specifika affärsidéer, branscher, företag och situationer som kan motivera att man under en tid inte tjänar pengar, men i grunden är det osunt att inte göra vinst i ett företag. Många entreprenörer och i synnerhet anställda Vd:ar gömmer sig lite för ofta bakom ord som långsiktighet och investeringsår när man förklarar för ägare och styrelse varför man inte kommer att göra vinst just i år. Jag har själv vid ett flertal tillfällen tyvärr varit med och argumenterat för varför vi måste acceptera ett förlustår/investeringsår istället för att dra ner på kostnaderna. Med facit i hand har det nästan alltid visat sig vara ett dåligt beslut. Det be...Mer

Dela inlägg: