Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Därför misslyckas en extern VD ofta i entreprenörsföretag

Publicerad 2018-10-10

Många entreprenörer får rådet att anställa en extern VD när företaget växer. I teorin låter det bra, men verkligheten visar att det nästan alltid misslyckas. Förklaringen är relativt enkel. Lösningen är tyvärr lite mer komplicerad. Jag har i tidigare blogginlägg tagit upp den här frågeställningen och här utvecklar jag resonem...Mer

Dela inlägg:

Lägg ner budgeten och öka vinsten

Publicerad 2017-12-13

Just nu sliter många företag med budgetarbetet. Ofta är arbetet till ringa nytta. Ibland är det till och med kontraproduktivt. Jag vågar gå så långt att många företag skulle öka sin vinst om de slutade att arbeta med årsbudgetar. Problemet är att budgeten ger en skenbar bild av ekonomisk kontroll under en specifik tidpunkt på året. Det leder lätt till felbeslut. Jag tror att det finns bättre sätt att arbeta på. Fördelar med årsbudgeten Det finns naturligtvis en del positivt med budgeten och budgetarbetet, annars skulle knappast så många företag ägna sig åt det. Låt oss därför börja med att titta på det som ändå ofta skapar värde. Mer

Dela inlägg:

Öka lönsamheten genom ekonomisk kontroll – 18 tips att ha koll på

Publicerad 2017-11-07

Vad är det som gör att vissa företag över tiden har en högre lönsamhet än andra? Entreprenörens skicklighet, affärsidén eller branschens lönsamhet? Javisst, men utifrån dessa mer eller mindre givna faktorer, finns det stora möjligheter att påverka lönsamheten genom att förbättra den ekonomiska kontrollen i bolaget. Jag har ägnat en hel del tid åt att jämföra företag i samma bransch med liknande affärsidéer och funnit stora skillnader i lönsamhet mellan dessa. Jag hävdar att givet samma bransch, affärsidé och entreprenörs- och ledningskompetens, så är den ekonomiska kontrollen en av de enskilt viktigaste förklaringarna till varför vissa företag är mer lö...Mer

Dela inlägg:

Möjligheterna blir ofta entreprenörens största problem

Publicerad 2017-10-11

När problemen hopar sig och intäkterna sjunker, klarar många entreprenörer att agera rationellt och fokuserat. När möjligheterna blir för många, blottläggs däremot ofta entreprenörens svagheter: Hen tappar fokus, brister i att göra tydliga prioriteringar och misslyckas med att hålla fast vid en beslutad strategi. Strategin att göra allt åt alla, med individuella anpassningar, helst omedelbart och i värsta fall till rabatterat pris, kan möjligen rekommenderas i uppstarten av ett företag. Då har man vanligtvis inte råd att vara allt för selektiv, man behöver alla intäkter och dessutom kan det vara klokt att pröva sig fram för att se var man kan skapa en hållbar och...Mer

Dela inlägg: