Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Du ska alltid prioritera att göra vinst

Publicerad 2016-09-27

Visst finns det specifika affärsidéer, branscher, företag och situationer som kan motivera att man under en tid inte tjänar pengar, men i grunden är det osunt att inte göra vinst i ett företag. Många entreprenörer och i synnerhet anställda Vd:ar gömmer sig lite för ofta bakom ord som långsiktighet och investeringsår när man förklarar för ägare och styrelse varför man inte kommer att göra vinst just i år. Jag har själv vid ett flertal tillfällen tyvärr varit med och argumenterat för varför vi måste acceptera ett förlustår/investeringsår istället för att dra ner på kostnaderna. Med facit i hand har det nästan alltid visat sig vara ett dåligt beslut. Det be...Mer

Dela inlägg:

Att växa genom (lyckade) förvärv – 3 tips

Publicerad 2016-09-14

Tillhör du de som har höga tillväxtambitioner för ditt företag, men känner att det är svårt att nå dem? Ibland kan det vara både snabbare, enklare och t o m billigare att växa genom förvärv, men det kräver att du undviker de vanligaste fällorna. Här följer några tips baserade på mina egna erfarenheter. Först vill jag göra en distinktion mellan ett finansiellt och ett industriellt förvärv. Ett finansiellt förvärv karaktäriseras av att det köpta bolaget ska fungera som en ”stand-alone-enhet” och fortsätta verka på ungefär samma sätt som tidigare. Det förvärvande bolaget är då ofta någon typ av investmentbolag som bedriver verksamheter inom olika brans...Mer

Dela inlägg: