Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Därför misslyckas en extern VD ofta i entreprenörsföretag

Publicerad 2018-10-10

Många entreprenörer får rådet att anställa en extern VD när företaget växer. I teorin låter det bra, men verkligheten visar att det nästan alltid misslyckas. Förklaringen är relativt enkel. Lösningen är tyvärr lite mer komplicerad. Jag har i tidigare blogginlägg tagit upp den här frågeställningen och här utvecklar jag resonem...Mer

Dela inlägg:

Därför ska ditt företag ha ett ägardirektiv - så gör du

Publicerad 2017-05-17

Ett tydligt ägardirektiv är en förutsättning för en fungerande styrelse, ett bra strategiarbete och i förlängningen ett framgångsrikt företag. Om du som ägare inte vet vad du vill med företaget eller inte är ense med övriga delägare om detta, så kan både strategiarbetet och många dagliga beslut bli onödigt komplicerat. I värsta fall leder det till konflikter mellan ägarna eller mellan ägare och ledning som allvarligt kan skada bolaget. Vad är ett ägardirektiv och vad skiljer det från ett aktieägaravtal? Ett ägardirektiv är ett kort skriftligt dokument (ca 1 sida) där ägarna gemensamt beskriver vad de långsiktigt vill med företaget. Må...Mer

Dela inlägg:

Vad är rimligt styrelsearvode i mindre och medelstora företag

Publicerad 2016-10-11

Det är svårt att få ett exakt svar på den frågan, men utifrån mina egna erfarenheter och det (lilla) som har skrivits om storleken på styrelsearvoden så kan jag ge en ganska bra bild över vad som är rimliga styrelsearvoden i entreprenörsföretag och vilka faktorer som är avgörande. När man söker på nätet, så hittar man mest diskussioner om styrelsearvoden i bostadsrättsföreningar, en nog så intrikat fråga, men knappast något som hjälper en entreprenör att hamna rätt i diskussionen med potentiella styrelseledamöter. Det mest konkreta råd man hittar rörande styrelsearvoden i mindre företag är nog 1-2 basbelopp (i vissa fall kan man se 1-3 basbelopp) och dubbel...Mer

Dela inlägg:

Välj det som ger energi – tänk att du är Zlatan

Publicerad 2016-05-31

De flesta entreprenörer är energispelare. Man har ofta nått sin framgång genom att agera tidigare, snabbare och mer kraftfullt än omgivningen. Entreprenörer drivs av energi, motivation, och tävlingsinstinkt. Duktiga tjänstemän uppvisar snarare egenskaper som tålamod och konsekvens, vilket ofta gör det lite enklare att prioritera arbetsuppgifter utifrån vad som är rätt här och nu. En entreprenör tenderar att känna sig inlåst av att tvingas göra den typ av ”logiska prioriteringar”, en entreprenör vill hellre göra ”känslomässiga prioriteringar”. Jag har sett så många entreprenörer som tappat både glädje och motivation i takt med att deras växande företag...Mer

Dela inlägg:

Styrelse, advisory board eller mentor – vad är bäst för dig?

Publicerad 2016-02-22

När man har konstaterat att man som entreprenör behöver hjälp att staka ut de övergripande målen och strategierna för att nå dit, gäller det att fundera över hur den hjälpen ser ut. Räcker det med att hitta en mentor som själv varit i motsvarande situation eller är det bättre att samla ihop ett advisory board eller tillsätta en formell styrelse? Här kommer lite tips om hur man kan tänka. Låt mig börja med det allra viktigaste. Oavsett vilken form av extern rådgivare eller bollplank man väljer, så är kontinuitet kanske det allra viktigaste. Börje Ekholm, före detta VD på Investor säger att det tar 12-18 månader för en ny styrelseledamot att l...Mer

Dela inlägg:

Extern VD i entreprenörsföretag

Publicerad 2015-11-18

Många entreprenörer kommer till en punkt, då de funderar på om någon annan ska ta över som VD. Att anställa en extern VD är dock en svår och riskfylld process, både för bolaget och för VD:n. Jag har varit med och tillsatt extern VD i flera bolag. Här är några av mina erfarenheter: Innan du bestämmer dig för att anställa en VD, ...Mer

Dela inlägg: