Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Lägg ner budgeten och öka vinsten

Publicerad 2017-12-13

Just nu sliter många företag med budgetarbetet. Ofta är arbetet till ringa nytta. Ibland är det till och med kontraproduktivt. Jag vågar gå så långt att många företag skulle öka sin vinst om de slutade att arbeta med årsbudgetar. Problemet är att budgeten ger en skenbar bild av ekonomisk kontroll under en specifik tidpunkt på året. Det leder lätt till felbeslut. Jag tror att det finns bättre sätt att arbeta på. Fördelar med årsbudgeten Det finns naturligtvis en del positivt med budgeten och budgetarbetet, annars skulle knappast så många företag ägna sig åt det. Låt oss därför börja med att titta på det som ändå ofta skapar värde. Mer

Dela inlägg:

Öka lönsamheten genom ekonomisk kontroll – 18 tips att ha koll på

Publicerad 2017-11-07

Vad är det som gör att vissa företag över tiden har en högre lönsamhet än andra? Entreprenörens skicklighet, affärsidén eller branschens lönsamhet? Javisst, men utifrån dessa mer eller mindre givna faktorer, finns det stora möjligheter att påverka lönsamheten genom att förbättra den ekonomiska kontrollen i bolaget. Jag har ägnat en hel del tid åt att jämföra företag i samma bransch med liknande affärsidéer och funnit stora skillnader i lönsamhet mellan dessa. Jag hävdar att givet samma bransch, affärsidé och entreprenörs- och ledningskompetens, så är den ekonomiska kontrollen en av de enskilt viktigaste förklaringarna till varför vissa företag är mer lö...Mer

Dela inlägg:

Prisdifferentiering höjer vinsten – 6 konkreta tips

Publicerad 2016-11-21

Dina kunder har förmodligen olika betalningsvilja för dina produkter. Frågan är hur duktig du är att utnyttja detta genom att ta olika betalt för i princip samma vara/tjänst. Framgångsrika företag har ofta en välutvecklad prisstrategi som inkluderar en genomtänkt prisdifferentiering där i grunden samma produkter prissätts olika beroende på betalningsviljan hos de olika målgrupperna eller t o m enskilda kunderna. Maskindiskmedel är en bra produkt för att beskriva fenomenet prisdifferentiering och hur man som företag kan använda sig av det för att öka lönsamheten. De stora varumärkena säljer ofta ett par olika varianter på tabletter där den ena modellen är ”Supe...Mer

Dela inlägg:

Du ska alltid prioritera att göra vinst

Publicerad 2016-09-27

Visst finns det specifika affärsidéer, branscher, företag och situationer som kan motivera att man under en tid inte tjänar pengar, men i grunden är det osunt att inte göra vinst i ett företag. Många entreprenörer och i synnerhet anställda Vd:ar gömmer sig lite för ofta bakom ord som långsiktighet och investeringsår när man förklarar för ägare och styrelse varför man inte kommer att göra vinst just i år. Jag har själv vid ett flertal tillfällen tyvärr varit med och argumenterat för varför vi måste acceptera ett förlustår/investeringsår istället för att dra ner på kostnaderna. Med facit i hand har det nästan alltid visat sig vara ett dåligt beslut. Det be...Mer

Dela inlägg:

DU måste SJÄLV ha koll på ekonomin

Publicerad 2016-06-14

Som ägare, styrelse och VD får du aldrig lita på att någon annan har koll på ekonomin. I dessa roller fattar du avgörande strategiska beslut och därför har du en skyldighet att förstå de ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna fullt ut. Jag har tyvärr själv fått inse den hårda vägen vad det innebär att slarva med den skyldigheten. Jag har de senaste åren varit involverad i ett drygt tiotal företag som ägare, styrelseledamot och/eller VD. Jag anser själv att ekonomisk kunskap är en av mina största styrkor som entreprenör och investerare, i synnerhet den del av ekonomin som är direkt kopplad till verksamheten, t e x budget, prognoser, prissättning, lönsam...Mer

Dela inlägg:

Lönsamma företag tjänar pengar på allt de gör

Publicerad 2016-05-16

De mest lönsamma företagen är nästan alltid de som tjänar pengar på allt de gör. De flesta företag tjänar dock bara pengar på delar av verksamheten. Resten går med förlust - ofta utan att ledningen ens vet om det. Läs om varför och hur du kan undvika detta. Varför tjänar man inte pengar på alla delar av företaget:

  • Man saknar en detaljerad ekonomisk uppföljning som visar vad man tjänar pengar på och vad man förlorar pengar på.
  • Man har en felaktig ekonomisk uppföljning så att man tror att man tjänar pengar på något som man egentligen förlorar pengar på. Det beror ofta på felaktiga fördelningsnycklar av gemensamma kos...Mer

Dela inlägg:

Se upp för en svag budget – resultatet blir ofta ännu sämre

Publicerad 2016-04-26

Så här års börjar de första signalerna komma på att man ”kanske inte når budget”. Det är nästan alltid de svaga budgetarna som spricker först. Därför bör ägare, styrelser och långivare se upp riktigt ordentligt när VD presenterar en budget med ett 0-resultat. Då dröjer det sällan många månader förrän krisen är ett faktum. Jag har själv vid några tillfällen lagt fram en 0-budget för en styrelse och ännu fler gånger tvingats vara med och klubba igenom en 0-budget som någon annan VD har lagt fram. Nästan alla gånger har året slutat med ett ordentligt minus. Det finns faktiskt en ganska enkel förklaring till att det blir så och utifrån den kan man lär...Mer

Dela inlägg:

Säkra vinsten med en Profit Protection Plan

Publicerad 2016-03-15

När intäkterna blir lägre än budgeterat, innebär det nästan alltid att vinsten också minskar. Så behöver det inte vara om man kompletterar budgeten/prognosen med en färdig plan för att försvara vinsten vid fallande intäkter. Jag satt för flera år sedan i en styrelse tillsammans med Jörgen Wennberg som var VD för ICA Banken i 12 år. Han lärde mig uttrycket Profit Protection Plan (PPP), d v s att alltid ha en plan för att upprätthålla den budgeterade vinstnivån om intäkterna skulle vika. Jag ser två tydliga positiva effekter av att ha en sådan plan: Arbetet med planen är i sig värdefullt När man tvingas sätta sig i ledningen och tänka igenom hur m...Mer

Dela inlägg:

Så bra måste en ekonomifunktion vara – 5 steg

Publicerad 2016-02-01

Under mina 20 år som entreprenör har jag genomlidit många dåliga ekonomifunktioner, både interna ekonomiansvariga och externa byråer. Det var de erfarenheterna som fick mig att själv försöka skapa Sveriges bästa ekonomibyrå när jag köpte Brain Accounting. Frågan är bara vad som är rimliga krav på en ekonomifunktion och vad det får...Mer

Dela inlägg:

Har du för hög ränta på din checkkredit?

Publicerad 2016-01-20

Jag gissar att minst hälften av de entreprenörer som läser detta just nu betalar för hög ränta på sin checkkredit och jag tror att flera av er skulle kunna spara upp till 20 000 kr/år för varje miljon ni har i checkkredit bara genom ett samtal till banken. Din bank kommer dock lika lite som någon annan leverantör pruta åt dig. En bank är inte som en livsmedelsbutik som sänker priserna på kaffet för alla kunder när världsmarknadspriset går ner -  en bank sänker inte priset förrän du hör av dig. Nu blir många som läser detta irriterade, men handen på hjärtat: Hur länge sedan var det du själv kontaktade någon av dina kunder och meddelade att du självmant tä...Mer

Dela inlägg: