Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Möjligheterna blir ofta entreprenörens största problem

Publicerad 2017-10-11

När problemen hopar sig och intäkterna sjunker, klarar många entreprenörer att agera rationellt och fokuserat. När möjligheterna blir för många, blottläggs däremot ofta entreprenörens svagheter: Hen tappar fokus, brister i att göra tydliga prioriteringar och misslyckas med att hålla fast vid en beslutad strategi. Strategin att göra allt åt alla, med individuella anpassningar, helst omedelbart och i värsta fall till rabatterat pris, kan möjligen rekommenderas i uppstarten av ett företag. Då har man vanligtvis inte råd att vara allt för selektiv, man behöver alla intäkter och dessutom kan det vara klokt att pröva sig fram för att se var man kan skapa en hållbar och...Mer

Dela inlägg:

Gör avveckling till en del av din strategi

Publicerad 2016-02-10

De flesta företag nämner inte något om avveckling i sina affärsplaner och strategier. Extra tydligt är det nog i entreprenörsföretag som drivs betydligt mer av utveckling än av avveckling. Dock borde fler entreprenörer ställa sig frågan: Vilka kunder, medarbetare, leverantörer, tjänster, strukturer och system borde vi avveckla nästa år? I takt med att en verksamhet växer, så ökar inte bara antalet medarbetare och kunder, utan även leverantörer, samarbetspartners, system, strukturer och policys. De flesta av dessa ”nytillskott” är säkert övervägande positiva, annars skulle man förmodligen inte valt att ta in dem i företaget. Problemet är dock att i snabbväxa...Mer

Dela inlägg:

En entreprenör behöver ett varmt hjärta och en kall hjärna

Publicerad 2016-01-03

Varje entreprenör behöver en tydlig kompassriktning och en bra karta för att leda sitt företag snabbaste vägen till framgång. För mig utgörs kompassen av ett varmt hjärta och kartan av en kall hjärna. Sedan gäller det att i varje given beslutssituation avgöra hur mycket man ska lita på kompassen och hur mycket man behöver titta på ka...Mer

Dela inlägg:

Strukturer – entreprenörens vän eller fiende?

Publicerad 2015-12-16

Många företag växer snabbt till 20, 30 eller t o m 100 mkr, men så plötsligt stannar tillväxten upp. Jag vill hävda att det egentligen bara finns två huvudsakliga orsaker till detta. Det ena är för mycket strukturer för tidigt och det andra är för lite strukturer för sent. Entreprenörer som lyckas att starta företag från grunden, utan pengar, kunder eller anställda har ofta några saker gemensamt. Det handlar om visioner, mod och handlingskraft. Utifrån detta skapas en kultur där snabbhet, handling, flexibilitet och kundanpassning premieras. Människor som drivs av noggrannhet, ordning och reda, detaljer och konsekvens startar sällan företag och trivs heller inte som...Mer

Dela inlägg:

Måste man ha en strategi?

Publicerad 2015-11-03

Jag tror inte att det finns en entreprenör eller VD som aldrig tagit ordet strategi i sin mun. Ordet som ursprungligen betyder krigsföringskonst, är ett av de mest (miss)brukade ”affärsorden”. Det finns naturligtvis en mängd olika definitioner, men alla handlar på något sätt om en övergripande och ofta heltäckande förklaringsmodell för hur man når sina mål. Sedan går åsikterna isär. Många förknippar strategi med en plan medan andra ser det mer som en intention eller inriktning. Beroende på hur man ser på strategi, upplever man också behovet att ha en uttrycklig och nedskriven strategi olika. I storföretagen är det närmast legio att ha en strategi och utan stra...Mer

Dela inlägg:

Bilder från Brains flyttmingel

Publicerad 2015-10-08

Det var glädjande att så många kunder, kollegor, vänner och samarbetspartners kom förbi och firade vårt nya kontor i Gamla Stan. Vi var ca 100 personer som åt, drack och umgicks under lättsamma former. Jag hoppas verkligen att alla ni som inte hade möjligheten att komma denna gång, tar chansen att hälsa på oss och ser hur fint vi har f...Mer

Dela inlägg: