Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Strategi & företagsbyggande

Publicerad 2016-01-03

En entreprenör behöver ett varmt hjärta och en kall hjärna

Varje entreprenör behöver en tydlig kompassriktning och en bra karta för att leda sitt företag snabbaste vägen till framgång. För mig utgörs kompassen av ett varmt hjärta och kartan av en kall hjärna. Sedan gäller det att i varje given beslutssituation avgöra hur mycket man ska lita på kompassen och hur mycket man behöver titta på kartan.

Det finns en överrepresentation av en hel del mindre trevliga diagnoser bland entreprenörer. Vem har i företagarkretsar inte träffat psykopater drivna av revansch från barndomen eller maktfullkomliga narcissister. Jag tror dock att deras förutsättningar att lyckas blir allt mindre i framtiden. Vi går mot en värld där människan blir allt viktigare för företagens framgångar. Kanske låter det paradoxalt när digitaliseringen samtidigt revolutionerar bransch efter bransch, men bakom de mest digitaliserade företag finns mer tänkande och kännande och självständiga medarbetare än någonsin. Google är kanske det bästa exemplet på det. Få av Googles användare har någonsin varken mött eller pratat med en Google-anställd, ändå förklaras mycket av Googles framgång med den extremt medarbetarvänliga, kreativa och lustfyllda miljö som råder hos Google.

Idag räcker det dock inte med att bara sätta de egna medarbetarna i fokus, ge dem frihet, ansvar, utveckling och medbestämmande. I de allt mer integrerade värdekedjorna måste man även inkludera ägare, finansiärer, leverantörer och kunder när man pratar om att skapa det ”goda företaget”. Ingen vill längre jobba på ett företag med giriga ägare, ett företag som inte behandlar både kunder och leverantörer schysst eller ett företag som har otrevliga kunder. Jag får själv regelbundet önskemål från medarbetare att vi ska sluta att jobba med enskilda kunder som utifrån ett eller annat perspektiv inte uppfattas vara schyssta, trevliga eller utvecklande.

I en värld där det ”goda företaget”, det sociala ansvaret och hållbarhetsfrågor omfattar varenda liten aspekt av företaget inklusive alla dess externa kontaktytor kommer det vara omöjligt att lyckas för psykopater med påklistrade leenden. Godheten måste vara äkta, komma inifrån, genomsyra varje beslut och komma alla tillgodo. Som entreprenör måste du känna en äkta tillfredsställelse i att ha miljöcertifierade leverantörer, nöjda medarbetare och utvecklande kunder. Allt detta måste vara viktigare än kortsiktig vinst.

Samtidigt som förutsättningarna och drivkraften för entreprenörskapet förskjuts mot att skapa det goda företaget och det hållbara samhället, så innebär globalisering och digitalisering en allt hårdare konkurrens. Då räcker det naturligtvis inte med att sitta på sin VD-stol och vara god, göra vad som känns rätt i magen och hoppas att allt löser sig. Tvärtom. Sällan har behovet av en kall hjärna varit så stort som nu. Område efter område görs mätbart. Små förändringar i priser, logistikflöden och marknadsinvesteringar kan slå igenom mycket fort med stor effekt. Den som inte hela tiden är på tårna och följer både vad som händer i det egna företaget, hos konkurrenter, kunder och omvärlden och sedan fattar snabba, men ändå välgrundade beslut riskerar att snabbt bli akterseglad.

Det är en svår, men helt nödvändig balansgång att navigera mellan det känslomässiga och det rationella, det goda och det nödvändiga, det mänskliga och det ekonomiska. För den som är skicklig att hantera denna balansgång tenderar motsatsförhållandena ovan ofta att bara vara skenbara.

Tänk dig entreprenören, Vd:n eller chefen som en orienterare som leder sin grupp. Företagets vision och värderingar är kompassen. Här är inte exaktheten det viktiga, utan att man tar ut en ungefärlig riktning och sedan följer den så väl som terrängen tillåter. Det viktiga är att få hela gruppen att gå åt samma håll och det får man enklast om gruppen upplever att riktningen stämmer överens med deras egna visioner och värderingar. En bra inre kompass är en nyckel i framtidens företagande. Ett varmt hjärta ger en bättre kompassriktning!

Tyvärr räcker det sällan med enbart rätt kompassriktning. Förr eller senare måste man ta fram kartan för att inte springa ner i en ravin, tvingas gena över en myr eller korsa ett berg. Jag ser den ekonomiska rapporteringen, kundundersökningarna, medarbetarenkäten och andra mätbara beslutsunderlag som entreprenörens karta. Ju snabbare det går i omvärlden, desto viktigare blir det att direkt välja rätt väg och då krävs det bra, snabba och ofta detaljerat beslutsunderlag och dessutom en god förmåga att analysera och våga fatta beslut. En ständigt uppdaterad kartbild är en annan nyckel i framtidens företagande. En kall hjärna läser kartan bättre!

Låt mig ge ett konkret exempel: Då och då hamnar man i svåra beslut, en medarbetare som behöver sägas upp, en leverantör som ska bytas ut, en storkund som riskerar att prisas ut eller en utnämning av någon i gruppen till chef för sina tidigare kollegor. Ju svårare situation, desto viktigare att organisationen förstår och känner trygghet i beslutet. Med en tydlig och väl kommunicerad vision, gemensamma värderingar och bra beslutsunderlag i form av detaljerad ekonomisk rapportering, medarbetarundersökningar och kundutvärderingar så ökar chansen att medarbetarna inte bara förstår och accepterar dina beslut, utan till och med går stärkta och fyllda med energi ur en svår situation. De vill åt samma håll som du, ser samma karta som du, förstår terrängen på samma sätt som du och inser därför att du tog det bästa beslutet.

Så inför det nya året är mitt råd att ta dig en ordentlig funderare över om du, ditt företag och dina medarbetare har en så tydlig kompassriktning och en så väl uppdaterad karta att ni klarar ett och annat svårt vägval. Om inte, så kan du inte heller förvänta dig en spikrak resa och en sammanhållen grupp. Bättre då kanske att sakta ner en stund och få koll på grejerna innan ni springer vidare. Fel riktning går ju som bekant inte att korrigera med ökad hastighet.

Och så till sist. Låt hjärtat peka ut kompassriktningen och hjärnan läsa kartan.

Gott Nytt Entreprenörsår!

 

Tillbaka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × fyra =