Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Ekonomi & Lönsamhet

Publicerad 2016-09-27

Du ska alltid prioritera att göra vinst

Visst finns det specifika affärsidéer, branscher, företag och situationer som kan motivera att man under en tid inte tjänar pengar, men i grunden är det osunt att inte göra vinst i ett företag. Många entreprenörer och i synnerhet anställda Vd:ar gömmer sig lite för ofta bakom ord som långsiktighet och investeringsår när man förklarar för ägare och styrelse varför man inte kommer att göra vinst just i år.

Jag har själv vid ett flertal tillfällen tyvärr varit med och argumenterat för varför vi måste acceptera ett förlustår/investeringsår istället för att dra ner på kostnaderna. Med facit i hand har det nästan alltid visat sig vara ett dåligt beslut. Det beror på att de allra flesta företag är av sådan karaktär att en längre tid än ett par månader med negativt resultat indikerar ett systemfel, en osund relation mellan intäkter och kostnader. Företaget har helt enkelt en för stor organisation i förhållande till det värde man skapar på marknaden. Lösningen till detta är sällan att vänta och hoppas att det vänder, utan lösningen är att angripa orsaken till problemet. Detta kräver nästan alltid att man skär ner på den del av verksamheten som inte skapar tillräckligt stort värde för att åtminstone täcka sina egna kostnader.

Det finns en alltför stor rädsla för att kortsiktiga kostnadsbesparingar ska leda till långsiktigt negativa effekter. De allra flesta entreprenörer/Vd:ar som har vågat vara tuffa på kostnadssidan när intäkterna uteblir kan vittna om att det inte alls har skadat bolaget, utan ofta blir effekten helt den motsatta. De personer som är kvar i företaget får ett ökat förtroende för en ledning som vågar ta svåra beslut och i takt med att resultatet vänder känner man också en större trygghet i bolagets långsiktiga överlevnad och därmed sin egen anställning. Detta skapar sammantaget mycket mer positiv energi än vad som är fallet i ett bolag som under lång tid fortsätter brottas med lönsamhetsproblem. Det finns inget som stärker en organisation mer än att vända förlust till vinst genom ett gemensamt hårt arbete. Det kan faktiskt motivera den mest motsträviga medarbetaren.

Jag skriver detta inlägg just nu, då jag i två av mina bolag just nu går igenom denna process. Vi har tvingats till en del nedskärningar, men när de osunda delarna nu är borta så ser vi inte bara att bolagen börjar tjäna pengar igen, utan också att energinivån är tillbaka på en högre nivå än tidigare. Det enda man önskat är att man skurit lite mer i kostnaderna, lite tidigare. Känner ni igen det?

Roligast av allt är nog att jag just nu känner mig väldigt trygg i att alla de sex bolag där jag är delägare kommer att gå med vinst under Q4 och det var länge sedan det var så.

Dra nu rätt slutsatser av detta

Att ett bolag som går med förlust, måste göra allt för att snarast vända till vinst är absolut inte samma sak som att en hög vinst är viktigare än kvalitet, medarbetarnöjdhet och tillväxt. Nej, detta är två helt olika saker. Det handlar om att förstå i vilken av följande två situationer ditt företag befinner sig och sedan fatta beslut utifrån det:

Kritiskt ekonomiskt läge

Jag vet av erfarenhet hur dåligt ett företag, dess medarbetare, ägare och i slutänden även kunder mår av att bolaget under för lång tid går med förlust, så i detta läge bör man alltid prioritera kortsiktiga kostnadsbesparingar och kortsiktiga intäktsökningar. Allt annat bör ha lägre prioritet.

Stabilt ekonomiskt läge

Ett företag med stabil ekonomi är ett friskt företag och ett friskt företag har förmånen att kunna agera lite mer långsiktigt och fundera på vad man ska prioritera idag för att fortsätta vara ett friskt företag även imorgon. I denna situation är det nästan alltid fel att prioritera att kortsiktigt öka vinsten ytterligare. I den situationen får man inte alls samma positiva effekter av en ökad vinst som jag beskrev tidigare. Tvärtom kommer både kunder och medarbetare ifrågasätta varför man ägnar sig åt kostnadsbesparingar när bolaget gå bra. Det är nu man ska fokusera på kvalitet, kundnöjdhet, medarbetarengagemang och ökad tillväxt. Med en stabil ekonomi i ryggen kan man i lugn och ro ta rätt strategiska beslut för att stärka företaget för framtiden.

Sammanfattningsvis tycker jag att detta är en klok prioritetsordning för de flesta bolag:

 1. En acceptabel vinstnivå
 2. Nöjda medarbetare och kunder
 3. Invsteringar i nya system, produkter och marknader
 4. Hög vinstnivå

För mig är den stora skillnaden mellan en liten och en stor vinst följande: En liten vinst ska du alltid kunna nå om du bara förstår vikten av att sätta stenhårt fokus på det, en stor vinst är däremot något du enbart kan förtjäna genom att långsiktigt prioritera kvalitet, utveckling, medarbetarengagemang och kundnöjdhet. Eller uttryckt på annat sätt: Man kan spara sig till svarta siffror, men man ska aldrig spara sig till tvåsiffriga vinstmarginaler.

Tillbaka

2 svar till “Du ska alltid prioritera att göra vinst”

 1. Hans-Peter Lindqvist skriver:

  Tack Casten.
  I vanlig ordning kloka råd från dig och också mad den öppenhet du visar genom att beskriva att du har själv varit med om situationen och tagit dig igenom ”tunneln”.
  Hans-Peter

 2. Claudia Lindström skriver:

  Så sant och så viktigt att påminna sig om! Har själv varit där några gånger i mitt företagande. De bästa effekterna har alltid kommit när vi har agerat snabbt, tydligt och transparent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 − fyra =