Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Jag har under 20 år startat, förvärvat, investerat i och drivit företag. Idag är jag delägare i sju företag med en total omsättning på 250 mkr. Det har gett mig ovärderliga erfarenheter som jag använder både som konsult och investerare. Jag har under åren utvecklat en syn på entreprenörskap som bygger på värderingar, strategi och ekonomisk kontroll som viktiga framgångsfaktorer. Min plattform som konsult och investerare är Brain Accounting – en ekonomibyrå inriktad på ägarledda företag i storleken 10 – 100 Mkr.

Brains målgrupp stämmer väl överens med företag jag investerar i. Arbetet med att sälja Brains tjänster och sökandet efter spännande företag att investera i går därför ofta hand i hand. Nätverkande är naturligtvis en viktig del och jag ser min blogg som en möjlighet att utöka mitt nätverk. Min blogg ska mer än inspirera. Jag vill ge handfasta tips i frågor som entreprenörer vet är viktiga, men själv sällan är experter på. Ägarfrågor, ekonomi, finansiering, företagsaffärer och strategi. Läs om Brain - en tänkande ekonomibyrå.

Företagsaffärer & investeringar

Publicerad 2016-09-14

Att växa genom (lyckade) förvärv – 3 tips

Tillhör du de som har höga tillväxtambitioner för ditt företag, men känner att det är svårt att nå dem? Ibland kan det vara både snabbare, enklare och t o m billigare att växa genom förvärv, men det kräver att du undviker de vanligaste fällorna. Här följer några tips baserade på mina egna erfarenheter.

Först vill jag göra en distinktion mellan ett finansiellt och ett industriellt förvärv. Ett finansiellt förvärv karaktäriseras av att det köpta bolaget ska fungera som en ”stand-alone-enhet” och fortsätta verka på ungefär samma sätt som tidigare. Det förvärvande bolaget är då ofta någon typ av investmentbolag som bedriver verksamheter inom olika branscher och inte söker annat än rent finansiella synergier mellan sina olika innehav. När det gäller ett industriellt förvärv är det förvärvande bolaget ofta är ett rörelsedrivande bolag som förvärvar ett annat bolag i samma bransch. Förvärvet blir då ett alternativ/komplement till en ren organisk tillväxt.

Jag har varit med och gjort både finansiella och industriella förvärv och kan konstatera att logiken ofta är helt olika. När det gäller industriella förvärv har jag lärt mig att det är tre saker som man aldrig får slarva med, tre saker som har väldigt lite med de råd som du brukar få om du frågar en jurist, revisor eller bankman – då handlar det mest om värderingsprinciper, DD-processer och avtalsformuleringar (något som du självklart inte heller får slarva med).

1. Var tydlig med syftet med förvärvet och håll dig till det

Att växa genom förvärv måste alltid ställas mot möjligheten att växa organiskt (på samma sätt som jag tycker att organisk tillväxt alltid bör ställas mot möjligheten att göra förvärv). Vad som är rätt strategi och vad som är rätt typ av förvärv ska avgöras i ljuset av vad du vill uppnå. Det är absolut inte tillräckligt att säga att syftet är att växa. Du måste först förstå hur ditt bolag bäst når en långsiktigt hållbar tillväxt. Här handlar det normalt om att fundera kring kunder, kompetenser (medarbetare), produkter och teknologier. Vad av detta är det som är tillväxthämmande i ditt bolag idag? Många bolag har en så stor efterfrågan att det knappast är försäljningen som är problemet, utan snarare tillgången på rätt medarbetare. Andra bolag har så stor del av sin marknad att det är svårt att växa utan att addera på nya produkter att sälja till befintliga kunder. När man har gjort denna analys ordentligt, så är det relevant att jämföra hur lätt/svårt det är att själv sälja, rekrytera, produkt- eller teknikutveckla i relation till vad det skulle kosta att istället förvärva kunder, medarbetare, agenturer, mjukvara, teknologier etc. Om man i denna analys kommer fram till att förvärv är den rätta vägen att gå, så är det extremt viktigt att utvärdera potentiella uppköpskandidater utifrån detta tydligt definierade syfte. Om det är en viss typ av medarbetare du behöver (och dessa är extremt svåra att rekrytera), så ska du enbart köpa bolaget om majoriteten av medarbetarna uppfyller dessa krav. Om det är en viss typ av produkter eller en viss teknologi du behöver addera, så ska du inte gå vidare med förvärvet om bolaget inte fullt ut löser detta. Väldigt många misslyckade förvärv beror på att man köper något annat än vad man hade tänkt från början, något som man kanske inte behöver och som i värsta fall gör mer skada än nytta.

2. Gör en DD på det EGNA företaget

Det första man lär sig när man börjar titta på företagsförvärv är att man måste göra en due diligence (DD), d v s en noggrann genomgång av bolaget för att säkerställa att bolaget är i det skick som säljaren hävdar, t ex när det gäller ekonomin, kundavtal, patent och medarbetarkompetenser. Visst finns det de som slarvar med detta (vilket man absolut inte får göra), men det är ingenting mot vad man slarvar med att göra samma genomgång på det egna bolaget. Du måste kritiskt ställa frågan: Är vårt bolag i rätt skick för att köpa bolag x? Det är minst lika viktigt som att ställa frågan om vilket skick bolag x är i. Att gå igenom exakt vad en sådan ”Auto-DD” bör innehålla skulle ta för lång tid, men låt mig ge er ett antal övergripande frågeställningar:

 • Har vi en finansiell ställning som är tillräckligt stark för att klara finansieringen (inklusive eventuella räntor och amorteringar) om bolag x skulle gå lite sämre än vad vi tror?
 • Har vi personella resurser att hantera alla de processer, rutiner och system som måste anpassas till våra egna (eller tvärtom)?
 • Har vi något att erbjuda bolag x ledning, medarbetare och kunder som är tillräckligt intressant för att de långsiktigt ska stanna kvar? Hur ofta har inte ett större (lite trött och tråkigt) bolag köpt ett mindre (snabbväxande och kreativt) bolag och ett par år senare har nyckelmedarbetarna och nyckelkunderna lämnat.
 • Känner vi oss så trygga i våra egna värderingar att vi kan integrera ett stort antal nya personer socialt på en så kort tid.

3. Betala aldrig för synergier

Synergier är något som nästan alltid överskattas vid företagsaffärer. Det finns många skäl till att varken kostnadssynergier eller intäktssynergier blir så stora som man kalkylerar med. Jag nöjer mig med den enkla förklaringen att synergier är teoretiska konstruktioner av något som aldrig prövats i praktiken och som alla teoretiska konstruktioner så blir det aldrig riktigt lika bra i praktiken. Mitt råd är därför att aldrig betala för eventuella synergivinster, utan låta dessa bli en eventuell bonus. Bolaget bör värderas på sina egna meriter, vilket normalt också är säljarens förväntning.

Om du följer dessa tre steg, så är förvärv i många fall ett utmärkt sätt att växa snabbare än vad du klarar organiskt. Därför vill jag ge dig rådet att ”träna” på att förvärva bolag genom att etablera en kontakt med en eller flera mäklare och be att få titta på bolag även om de kanske inte är helt klockrena eller din tajming inte är helt rätt. Du lär dig mycket på det och den dag rätt bolag dyker upp så är det större chans att du gör rätt bedömning och betalar rätt pris.

Tillbaka

Ett svar till “Att växa genom (lyckade) förvärv – 3 tips”

 1. Hans-Peter Lindqvist skriver:

  Bra Casten.
  Kloka synpunkter. Har själv varit med om de båda varianterna av förvärv.
  Inte så enkelt som man kan tro.
  Hans-Peter

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 1 =